Lucia Čarnecká: ONA a cudzinci z Jericha

Nefyzická performancia (pocitu osobnej roztrieštenosti, multitaskingu, sedenia na viacerých stoličkách zároveň a večného nestíhania) uväznená do objektu. ONA ako hologram a zvuk. Vlastnú tvár divákovi pomôžu nájsť cudzinci z Jericha.

Hologram vznikol v spolupráci s efektovým umelcom Michalom Šabíkom.

Lucia Čarnecká vyštudovala divadelný manažment a produkciu na Vysokej škole múzických umení a odbor socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako produkčná a pr manažérka pracovala pre niekoľko kultúrnych inštitúcií v oblasti divadla a filmu.

Je súčasťou nezávislého autorského výtvarného Divadla Non.Garde, kde pôsobí ako spoluautorka konceptov a vizuálov jednotlivých inscenácií, performerka a zároveň manažérka. Spolupracuje s experimentálnymi hudobnými zoskupeniami a skladateľmi. Vo svojej výtvarnej činnosti sa zaoberá využitím sochárskych postupov v digitálnom prostredí. Zaujíma sa o prieniky a spojenia medzi jednotlivými žánrami, médiami a formami tvorivého vyjadrovania sa a bytia človeka.