Epizódy

Výstava spája fotografie a texty troch autoriek. Ich osobné fragmenty, ktoré spoločne vytvárajú nové celky. Vizuálno-textová hra so spôsobmi, akými pamäť zapĺňa prázdne miesta.

Michaela Džurná a Jana Gombiková, autorky fotografíí, sú študentky Institutu tvůrčí fotografie v Opave.

Juliana Johanidesová, pôvodne herečka, je autorkou textov.

2_25X17

13x13.1

13x13.2