Základné info

Foajé je centrum pre komunitnú kultúru v Bratislave, zamerané na audiovíziu, dizajn a architektúru podporujúce prezentáciu projektov z oblasti filmu, dizajnu a architektúry, nekomerčnú a alternatívnu umeleckú produkciu, výstavy, premietania, prezentácie, diskusie, workshopy pre všetky generácie, kultúrne komunitné aktivity, či aktivity edukačného charakteru, kritickú reflexiu, grafický dizajn a architektúru.

Cieľom občianskeho združenia Foajé je prispieť k rôznorodosti kultúrneho vyžitia hlavného mesta Bratislava zmysluplným a originálnym pravidelným programom, ktorý je absolútne výnimočný svojím obsahom ako aj formou.

 

zakladne info