1:1 WORKSHOP 2013- 2017

1:1 WORKSHOP 2013- 2017 fotograficky dokumentuje proces a výsledky 5 ročníkov 10- dňových architektonických design & build workshopov, ktorých ambíciou je realizácia navrhnutých diel v mierke 1:1. Fotografie zachytávajú atmosféru a rôzne úskalia tvorby, vedúce k výsledným dielam. Účastníci a lektori, po prvý krát spolu na voľnej, nedefinovanej ploche, z ktorej má už o pár dní byť stavenisko. Prvé skice, názory, nápady, oboznamovania sa s prostredím a s tímom. Kritiky, prezentácie, výroba modelov, zameriavanie, zakreslovanie, detailovanie. Veľké rozhodnutia a kompromisy. Rýchlokurz práce s nástrojmi a s materiálom, rozdelenie úloh, úpravy terénu, meranie, rezanie, montovanie…

 

1:1 WORKSHOP je edukačným projektom organizovaným architektonickým zoskupením WO|V|EN (Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková, Veronika Trnovská). Cieľom projektu je návrh a realizácia objektu/ skupiny objektov reálnych rozmerov v krátkom časovom období, približne 10 dní. Workshop má ambíciu rozšíriť praktické vzdelanie študentov architektúry a dizajnu o skúsenosť s realizáciou v mierke 1:1. Workshop je tiež výberovým predmetom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Fotografie zaznamenávajú iný vývoj každého ročníka, niekedy plynulý a hladký, inokedy dramatický, so zmenou finálneho dizajnu v priebehu jednej noci. Počas piatich rokov sa workshop realizoval na 3 miestach, vo vedení sa vystriedalo niekoľko domácich a zahraničných lektorov (Ransu Helenius, Adam Markowitz, Tobias Foged Permin, Sebastian Sowa, Martin Varga) a zúčastnili sa ho študenti rôznych škôl z rôznych európskych krajín. Tento mix kultúr, rozdiely v dosiahnutom vzdelaní, časový tlak, materiálové obmedzenia, miesto realizácie, alebo napríklad aj počasie, produkujú rok čo rok výsledky, ktoré stoja za povšimnutie.