Večer staro-nových video opier: Godefroy de Bouillon

Godefroy de Bouillon, Opera videos vol. 2
András Cséfalvay

V posledný aprílový piatkový večer bude vo Foajé v znamení staro-nových video opier, ktorými vás bude prevádzať András Cséfalvay.
Ešte za študentských čias sa András Cséfalvay venoval heroickému opernému cyklu “Pád Hrdinov”. Niektoré nápady však ostali neusktočnené, a z istej zvedavosti sa vracia s úplne novým technologickým prístupom k neuskutočneným plánom k videoopere o križiackom královi z Bouillonu.

Okrem premiéry videa/animácie Godefroy de Bouillon, a premietania staršej práce Apollo project András predstaví aj spôsob nahrávania pomocou motion capture.

Tešíme sa na vás na opernom večere v najmenšom kine v Bratislave!

FB Udalosť >>