Kristína Minčíková : Ani(o)málie

kynkazu_DSC0112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Ani(o)málie mapuje počiatok najnovšieho cyklu prác: 15 premien. Kresby/ilustrácie sú inšpirované knihami Konrada Lorenza, Astrid Lindgrenovej, Publia Ovidia Nasa(…) ako aj živým pozorovaním správania zvierat, ľudí , rastlín. Do kresieb sa pretavuje fascinácia etológiou, ktorá dáva z
mysel na prvý pohľad nelogickým snovým spojeniam.

 

04

 

Kristína Minčíková (nar. 1991 v Martine) ukončila v júni 2016 magisterské štúdium v odbore MAĽBA na Akadémii umení v Banskej Bystrici v ateliéri profesora Ľudovíta Hološku. Absolvovala študijnú stáž na fakulte výtvarných umení univerzity de Castilla la Mancha v španielskom meste Cuenca i pracovnú stáž v galérii Miro v Prahe. Rok strávila štúdiom animovaného filmu na FTF VŠMU.

IMG_0028

DSC02406Vo svojej tvorbe zaznamenáva spájanie videného s imaginatívnym. Venuje sa maľbe, kresbe, animovanému filmu, v závislosti na tom, čo si námet/téma vyžaduje viac. V statických dielach možno vidieť dve roviny: meditatívnu, experimentálnu zaoberajúcu sa krajinou a plenérovou tvorbou v kontraste s ilustratívnou ba až naratívnou rovinou, vychádzajúcou najmä z literatúry i bezprostredného kontaktu s divnosťou…
Autorka mala 2 samostatné výstavy: „Som element, eliminujúci sentiment“ v roku 2013 v Prahe a „Hľadanie krajiny, nekrajiny, neokrajiny…“ na Nástupišti 1-12 v Topoľčanoch v roku 2014 a viacero kolektívnych výstav i maliarskych sympózií. Krátke animované filmy Lýrium a Pardon sa premietali na fest Anči v roku 2016.