Musique Non-stop: Hudba ako terapia?

Návrat hudobného cyklu Musique Non-Stop sa bude tentokrát niesť v znamení tém duševné zdravie, terapia, psychické poruchy a kreativita. Od Daniela Johnstona po zvuky ASMR, Andrej Vám to všetkým ukáže a povypráva.

projekt podporil Fond na podporu umenia

Intenzívny workshop kaligrafie I. Ploché pierko – Roman

Intenzívny workshop kaligrafie I.
Ploché pierko – Roman (základné písmo)

2. 3. 2019 / 9:00 – 12:00 (3 hodiny)
Foajé, Štefánikova 16, Bratislava
Cena: 59 Euro

Viac info a prihlásenie: http://bit.ly/kaligrafia2019

(Roman: malá abeceda – workshop je určený pre začiatočníkov)

Intenzívny workshop kaligrafie I. Ploché pierko – Roman je zameraný na praktické zvládnutie kaligrafie plochým pierkom (broadnib). Ukážeme si základné držanie pera a jeho držanie v správnom uhle. Naučíte sa konštrukciu jednotlivých znakov a tvorbu slov. Okrem konštrukcie znakov budeme skúmať rytmus, harmóniu, svetelnosť písma, optické zákonitosti a základy typografie (kompozícia, vzťahy jednotlivých písmen a slov), ktoré sú pre pochopenie písma nevyhnutné.
Praktizovanie kaligrafie rozvíja jemnú motoriku. 😉

Lektor
Ján Filípek

Typ písma
Roman – základné, stojaté písmo

Kapacita
10 – 15 osôb

Pomôcky
Všetky nástroje sú zahrnuté v cene workshopu

Dĺžka workshopu
3 hodiny

Bonus
Účastníci workshopu získajú 15% zľavu na kaligrafické pomôcky na luxusní-pera.cz

Kapitalks: Kinematografia na periférii

Súčasný experimentálny film: Prednáška Andrey Slovákovej

Prednáška s ukážkami predstaví rôznorodé podoby tzv. experimentálnych dokumentov – filmovej a videotvorby, ktorá experimentuje s vyjadrovacími prostriedkami filmového jazyka, so spôsobom rozprávania, médiom, prezentačným kanálom či prostredím alebo diváckymi návykmi, avšak vychádza z referencie k realite či priamo dokumentárneho alebo dokumentačného materiálu. Ako ukážky poslúžia konkrétne príklady tvorivých stratégií takejto tvorby a výrazných súčasných autorských osobností z celého sveta.

Andrea Slováková (1981) je slovenská filmová teoretička, kurátorka a experimentálna dokumentaristka žijúca v Prahe. Bola riaditeľkou Vydavateľstva Akadémie múzických umení v Prahe. Prednáša dejiny a metódy dokumentárneho filmu, dejiny experimentálneho filmu a filmozofiu na Masarykovej univerzite v Brne, okrem toho prednáša aj na pražskej FAMU. Je členkou redakčnej rady periodika o dokumentárnom filme Dok.revue, filmového časopisu Iluminace, expertkou Státního fondu kinematografie a členkou odbornej komisie slovenského Audiovizuálneho fondu. Publikovala tiež v Cinepure, A2, Kinečku či Kino-Ikone. Ako zakladateľka a šéfka českého vydavateľstva Nová beseda je autorkou konceptu publikácií “Co je nového” (napr. vo filozofii, umelej inteligencii, lingvistike, logike či napr. aj filmovej vede, ktorej autorkou je Slováková). Slováková je viacročnou kurátorkou sekcie Fascinace na MFDF Ji.hlava fokusovanej na súčasný svetový experimentálny film. Nakrútila niekoľko krátkych experimentálnych dokumentov uvedených na domácich aj zahraničných filmových festivaloch.

Po 60-minútovej prednáške bude nasledovať diskusia s Andreou Slovákovou. Moderuje: Matej Sotník – filmový kritik, vedúci filmovej sekcie Kapitálu

podujatie vzniklo vďaka podpore Fond na podporu umenia

Raný kapitalizmus či zabudnutý fašizmus: krátke filmy M.Beráka

Vo Foajé pokračujeme s projekciami študentských filmov, ktoré sú spojené s diskusiami s tvorcami. Podujatia zostavuje a moderuje filmová kritička publicistka Róberta Tóthová.

Maroš Berák má doktorát v odbore systematickej filozofie a dokumentárnu tvorbu študoval pod vedením Dušana Hanáka na bratislavskej VŠMU. Do diskurzu o konšpiračných teóriách a fenoméne UFO prispel v roku 2017 celovečerným dokumentom Sprisahanie šedej rasy. Vo foajé premietneme jeho menej známe, krátke dokumenty a po projekcii s ním podiskutujeme. Možno sa dozvieme, prečo svoje filmy nemôže pozerať.

Viktor, človek víťazný (18:40 min., 2004)

Portrét nadšeného kapitalistu v dobe, keď postsocialistický kraj ešte len začínal patriť mladým a kreatívnym.

Meine Wermacht (35:50 min., 2009)

Armáda Tretej ríše neprestáva fascinovať a svojich obdivovateľov má aj na Slovensku. Pôvodne absolventský film, ktorý však vyvolal kontroverzné reakcie a Maroš Berák opustil školu bez magisterského titulu.

Podujatie vzniklo vďaka podpore Fond na podporu umenia

Workshop kontaktnej improvizácie a somatického pohybu

Vo Foajé vo februári začíname s novinkou v programe, ktorou sú workshopy zamerané na pohyb, tanec a telo.

Úvodný workshop bude zameraný na kontaktnú improvizáciu a somatický pohyb.

DIELŇA:
V prvej časti dielne sa budeme venovať hĺbkovej somatickej práci, keď sa ponoríme do skúmania nášho tela a pohybu vychádzajúceho z neho a do objavovania kvalít, ktoré pozdejšie rozvinieme v tanci. Somatické skúmanie nás otvorí a vycibrí nám naše vnímanie a tým nás pripraví na druhú časť dielne, kde sa budeme venovať technikám a princípom kontaktnej improvizácie. Rôznymi cvičeniami a hrami sa zosúladíme v tanci a dialógu s našim tanečným partnerom či partnermi. Ukážeme si pár jednoduchých dvíhačiek a tiež triky, ako byť v nich pre partnera ľahký. Na záver dielne nás čaká jam tanečnej improvizácie, kde si budeme môcť získané zručnosti vyskúšať, alebo sa len intuitívne a autenticky oddať tancu. Nie je potrebné priniesť si tanečného partnera. Na seba si vezmite pohodlné oblečenie aj pre pohyb na zemi a tiež podložku alebo deku.

SOMATICKÝ POHYB:
Soma – je telo vnímane zvnútra. Somatický pohyb vychádza z vnútorných reakcií tela na impulzy, ktoré môžu prichádzať z podnetov vnútorných, alebo z podnetov vonkajšieho prostredia. Pri somatickom tanci nie je dôležité ako pohyb vyzerá zvonka, ale čo sa v tele tanečníka deje a ako to ovplyvňuje jeho pohyb. Preto ani somatický tanec nevzniká z dôvodu tanečného predstavenia, ale často môže byť podkladom, či laboratóriom pre prípravu na tanečné vystúpenie a koniec koncom aj samotným vystúpením, v ktorom ale primárne ide o to, ako sa v pohybe cíti, skúma a zažíva samotný tanečník.

KONTAKTNÁ IMPROVIZÁCIA:
Kontaktná improvizácia je komunkácia tiel v tanci, niekedy divoká, inokedy tichá. Je to druh pohybu, ktorý absolútne sprítomňuje tanečníka a ten je potom schopný bezprostredne načúvať telesnej reči svojho partnera. Spolu sa potom vydávajú na cestu odovzdávania a prijímania váhy, niekedy doprevádzanú dvíhačkami a lietaním tiel, kde sa partner raz nechá viesť a inokedy zase vedie. Kontaktná improvizácia je návrat do detstva, ako keď sme spontánne v hrách nasledovali energiu pohybu a nechali pracovať geometriu a múdrosť našich tiel, pohltení prítomným okamžikom hry. Preto väčšina ľudí, ktorí ku kontaktnej improvizácií kedy privoňali, sa k nej opakovane vracajú.

LEKTORKA:
Žubra K. Žubretovská
Tancu sa venuje od mladého veku. Od klasických spoločenských tancov sa pretancovala k modernému tancu a improvizácií a ku kontaktnej improvizácií(CI). U Reny Milgrom v Prahe prešla 3.ročným programom Vedomého Tela, ktorý ju obohatil o znalosti Labanovej analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentanls. Svoje tanečné zručnosti si rozširuje v štúdiách Druna, Dancelabe, Nuevo a na Fakulte AMU Praha. Zúčastňuje sa dielní a festivalov CI a somatického pohybu v zahraničí, kde čerpá podnety a motivácie pre svoju prácu. Okrem dielní kontaktnej improvizácie vedie tanečno-pohybové dielne spojené s tvz. bodywork (práca s telom) a súkromné tanečné terapie. V súčasnosti spolupracuje na tanečno-terapeutických technikách a dielňach, ktoré objasňujú ľudské vzorce správania cez tanec a pohyb. Lektoruje v programe Vedomé Tělo a Živé Telo a na Univerzite Vedomého Života.
https://www.zivotanec.sk/
FB: Žubra Žubrienka

„V kontaktnej improvizácií chápem tanec ako komunikačný prostriedok dvoch tiel, ktoré sa navzájom počúvajú a čítajú. Ak sú obaja tanečníci prítomní, ucítia, že ich pohyb v tanci vedie akási spoločná energia, ktorá sa vytvorí medzi nimi a strhne ich sebou. Potom, myseľ už len pozoruje, čo sa deje a kde ju telo v improvizácií vedie. Nastáva bezčasovosť.“

PRIHLÁŠKY:
Keďže kapacita miesta je obmedzená, prosím rezervujte si svoje miesto zaslaním emailu na: info.foaje@gmail.com

KEDY:
Nedeľa
10:00-14:00 ( s malými prestávkami na občerstvenie)

KDE:
Foajé – komunitné centrum
Štefánikova 16
Bratislava
811 04

CENA:
študenti 5 eur/ dospelí 7 eur
V cene je malé občerstvenie 🙂
Platba na mieste!

SEBOU:
Podložku/deku pre somatickú prácu na zemi, pohodlné a mäkké oblečenie, vhodné aj na pohyb po podlahe.

KONTAKT A VIAC INFO:
Fb: Bora Debnárová

Priestor bude otvorený od 9:30 , prídte skorej aby ste sa v klude prezliekli a urobili malý warm up pre svoje telo.:)

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia