Obrazy bez domova / výstava fotografií Barbory Bírovej

Ako sa na veci dívame a ako videné vyobrazuje je ovplyvnené okrem iného tým, kde a ako žijeme. Ak chceme o človeku vedieť viac, má význam sa nazeraním a reprezentáciou videného podrobne zaoberať.

Výstava sociálne antropologičky Barbory ​​Bírová prostredníctvom fotografií a zvukových záznamov sprostredkuje každodennú skúsenosť ľudí bez domova z mesta Martin na Slovensku a z okrajov Prahy a Kladna v Českej republike. Rôzne podoby a prejavy bezdomovectva odkrýva prostredníctvom etnografických dát vytváraných v priebehu piatich rokov terénneho výskumu (2012 – 2017).

Autorkou fotografií je výskumníčka, ale autormi a autorkami sú vďaka metóde photo voice (vychádza z kombinácie anglických výrazov pre fotografiu a hlas či postoj) tiež ženy a muži bez domova. Výstava tak prepája terénne skúsenosti antropologičky a priame zapojenie pohľadu spolupracujúcich ľudí v situácii bezdomovectva. Fotografie zachytávajú explicitné prejavy aktivít v rámci sledovaných komunít, pretože dávajú účastníkom príležitosť prehovoriť prostredníctvom vizuálnej reprezentácie.

Predstavený výber fotografií vznikal použitím rôzne snímacie techniky, od zrkadlovky cez jednorazové fotoaparáty až po mobilné telefóny. Vizuálna stránka je doplnená zvukovou stopou, vytvorenú zo zostrihu rozhovorov a ruchov, ktoré boli zaznamenané počas výskumu.

Vstup zdarma!