Musique Non-Stop : Súčasná rapová scéna

Rozmanitosť a popularita súčasnej hip-hopovej scény je obrovská. Toto prináša veľa nedorozumení a potyčiek medzi starou a novou školou. Je však táto scéna naozaj taká neinvenčná a povrchná? A čo všadeprítomný sexizmus a objektifikácia? O tom všetko Vám v ďalšom dieli cyklu hudobných prednňašok Musique Non-Stop porozpráva Andrej.

V spolupráci s magazínom Kapitál organizuje OZ Gegangere. Súčasťou projektu Batyskaf 2018, ktorý je podporený z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.