Študentské filmy Eda Cichu

Študentské filmy Eda Cichu

Edo Cicha je absolventom dokumentárneho ateliéru na bratislavskej VŠMU.
Podľa teoretika filmu Billa Nicholsa pojednáva dokumentárny film, aj keď je zhmotnením konkrétnej reality, vždy o abstraktných pojmoch, je teda zásadne konceptuálny. V študentských filmoch Eda Cichu je Nicholsova myšlienka abstrahovaná, jeho spôsob reflexie je definitívne autorský o čom presvedčil už ranou tvorbou. Vo Foajé premietneme Edove študentské filmy a potom sa s ním porozprávame 🙂

KAMERA PERISKOP (17 min.) 2015
Ako urobiť dokumentárny film tak, aby sa stal účinným kultúrnym hýbateľom?” pýta sa v dokumentárnej eseji Edo Cicha.

SVET PLOTOV (20,13 min.) 2015
,,Bárskade ma to vodí, keď o tom rozmýšľam.”

UTEČENCI (23.39 min.) 2016
Bakalársky film je dokumentárnou esejou o eskapizme.

OBČIANSKA TELEVÍZIA (40 min.) 2016
A možno všetci žijeme svoj vlastný film.