Umenie videohier: Politické a kognitívne aspekty

Prednáška a diskusia s Helenou Bendovou

Aké nové umelecké možnosti prináša médium počítačových hier s ohľadom na pozíciu recipienta? V čom sú odlišnosti medzi divákmi tradičných médií a hráčmi? Akým spôsobom interaktivita ovplyvňuje estetický zážitok a aké dôsledky a efekty, vrátane politických a ideologických, so sebou nesie?

Helena Bendová je herná a filmová teoretička. Vyučuje na pražskej FAMU v Centre audiovizuálnych štúdií. Bola šéfredaktorkou filmologického časopisu Cinepur a pracovala v Národnom filmovom archíve. Je autorkou knihy Umění počítačových her (2016) a ako editorka sa podieľala na zborníkoch Jean-Luc Godard: Texty a rozhovory (2005) či Společenské vědy a audiovize (2014).

Na FAMU otvára v roku 2019 program Herný design. Viac o ňom nájdete v rozhovore v septembrovom čísle Kapitálu o vzdelávaní:
https://kapital-noviny.sk/1105-2/

Diskusiu moderuje: Matej Sotník, vedúci filmovej rubriky Kapitálu