Workshop kontaktnej improvizácie a somatického pohybu

Vo Foajé vo februári začíname s novinkou v programe, ktorou sú workshopy zamerané na pohyb, tanec a telo.

Úvodný workshop bude zameraný na kontaktnú improvizáciu a somatický pohyb.

DIELŇA:
V prvej časti dielne sa budeme venovať hĺbkovej somatickej práci, keď sa ponoríme do skúmania nášho tela a pohybu vychádzajúceho z neho a do objavovania kvalít, ktoré pozdejšie rozvinieme v tanci. Somatické skúmanie nás otvorí a vycibrí nám naše vnímanie a tým nás pripraví na druhú časť dielne, kde sa budeme venovať technikám a princípom kontaktnej improvizácie. Rôznymi cvičeniami a hrami sa zosúladíme v tanci a dialógu s našim tanečným partnerom či partnermi. Ukážeme si pár jednoduchých dvíhačiek a tiež triky, ako byť v nich pre partnera ľahký. Na záver dielne nás čaká jam tanečnej improvizácie, kde si budeme môcť získané zručnosti vyskúšať, alebo sa len intuitívne a autenticky oddať tancu. Nie je potrebné priniesť si tanečného partnera. Na seba si vezmite pohodlné oblečenie aj pre pohyb na zemi a tiež podložku alebo deku.

SOMATICKÝ POHYB:
Soma – je telo vnímane zvnútra. Somatický pohyb vychádza z vnútorných reakcií tela na impulzy, ktoré môžu prichádzať z podnetov vnútorných, alebo z podnetov vonkajšieho prostredia. Pri somatickom tanci nie je dôležité ako pohyb vyzerá zvonka, ale čo sa v tele tanečníka deje a ako to ovplyvňuje jeho pohyb. Preto ani somatický tanec nevzniká z dôvodu tanečného predstavenia, ale často môže byť podkladom, či laboratóriom pre prípravu na tanečné vystúpenie a koniec koncom aj samotným vystúpením, v ktorom ale primárne ide o to, ako sa v pohybe cíti, skúma a zažíva samotný tanečník.

KONTAKTNÁ IMPROVIZÁCIA:
Kontaktná improvizácia je komunkácia tiel v tanci, niekedy divoká, inokedy tichá. Je to druh pohybu, ktorý absolútne sprítomňuje tanečníka a ten je potom schopný bezprostredne načúvať telesnej reči svojho partnera. Spolu sa potom vydávajú na cestu odovzdávania a prijímania váhy, niekedy doprevádzanú dvíhačkami a lietaním tiel, kde sa partner raz nechá viesť a inokedy zase vedie. Kontaktná improvizácia je návrat do detstva, ako keď sme spontánne v hrách nasledovali energiu pohybu a nechali pracovať geometriu a múdrosť našich tiel, pohltení prítomným okamžikom hry. Preto väčšina ľudí, ktorí ku kontaktnej improvizácií kedy privoňali, sa k nej opakovane vracajú.

LEKTORKA:
Žubra K. Žubretovská
Tancu sa venuje od mladého veku. Od klasických spoločenských tancov sa pretancovala k modernému tancu a improvizácií a ku kontaktnej improvizácií(CI). U Reny Milgrom v Prahe prešla 3.ročným programom Vedomého Tela, ktorý ju obohatil o znalosti Labanovej analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentanls. Svoje tanečné zručnosti si rozširuje v štúdiách Druna, Dancelabe, Nuevo a na Fakulte AMU Praha. Zúčastňuje sa dielní a festivalov CI a somatického pohybu v zahraničí, kde čerpá podnety a motivácie pre svoju prácu. Okrem dielní kontaktnej improvizácie vedie tanečno-pohybové dielne spojené s tvz. bodywork (práca s telom) a súkromné tanečné terapie. V súčasnosti spolupracuje na tanečno-terapeutických technikách a dielňach, ktoré objasňujú ľudské vzorce správania cez tanec a pohyb. Lektoruje v programe Vedomé Tělo a Živé Telo a na Univerzite Vedomého Života.
https://www.zivotanec.sk/
FB: Žubra Žubrienka

„V kontaktnej improvizácií chápem tanec ako komunikačný prostriedok dvoch tiel, ktoré sa navzájom počúvajú a čítajú. Ak sú obaja tanečníci prítomní, ucítia, že ich pohyb v tanci vedie akási spoločná energia, ktorá sa vytvorí medzi nimi a strhne ich sebou. Potom, myseľ už len pozoruje, čo sa deje a kde ju telo v improvizácií vedie. Nastáva bezčasovosť.“

PRIHLÁŠKY:
Keďže kapacita miesta je obmedzená, prosím rezervujte si svoje miesto zaslaním emailu na: info.foaje@gmail.com

KEDY:
Nedeľa
10:00-14:00 ( s malými prestávkami na občerstvenie)

KDE:
Foajé – komunitné centrum
Štefánikova 16
Bratislava
811 04

CENA:
študenti 5 eur/ dospelí 7 eur
V cene je malé občerstvenie 🙂
Platba na mieste!

SEBOU:
Podložku/deku pre somatickú prácu na zemi, pohodlné a mäkké oblečenie, vhodné aj na pohyb po podlahe.

KONTAKT A VIAC INFO:
Fb: Bora Debnárová

Priestor bude otvorený od 9:30 , prídte skorej aby ste sa v klude prezliekli a urobili malý warm up pre svoje telo.:)

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia