Dokument na kolesách: Obrazy Gruzínska optikou Pauly Ďurinovej

Paula Ďurinová je mladá slovenská dokumentaristka, ktorá žije a tvorí v Berlíne. Vo svojej krátkometrážnej tvorbe a dlhodobom fotografickom výskume sa zaoberá súčasným Gruzínskom. Jej kontemplatívne vizuálne eseje pracujú s prirodzenou sémantikou zaznamenávaného priestoru a krajiny. Do popredia v nich vystupujú prvky každodennej reality cez symboliku urbánneho či rurálneho terénu – zachytená je tradíca i socialisitický odtlačok. V Ďurinovej filmoch je citeľný najmä observačný spôsob dokumentárneho záznamu, subtílna montáž autentických obrazov zámerne neponúka explicitné súvislosti. Jemnocitný obdiv ľudí, krajiny a vecí – dokumentárny obraz pozorovaného sveta – nie je znásilnený kontextom, čím sa vytvára akýsi spontánny humanistický mod zobrazenia. Filmy, ktoré uvidíte sú filmovou poéziou o Gruzínsku, s ktorým je ich autorka intímne spätá.

Uvidíte dokopy 35 minútové pásmo zložené z filmov: Permanent Recreation (15 min.), Nikozi (6 min.), Passing (16 min.). Filmy budú uvedené s anglickými titulkami.

Po projekcii bude nasledovať diskusia s Paulou Ďurinovou.
Film uvedie a diskusiu moderuje Matej Sotník z Dokumentu na kolesách.

Vstup: dobrovoľný
www.filmexpanded.com

Podujatie sa koná v rámci kooperácie projektu Batyskaf, platformy alternatívnej distribúcie Dokument na kolesách a Foajé.
Z verejných zdrojov ho podporili Fond na podporu umenia a grantový program na podporu kultúry Ars Bratislaviensis.