Kontaktná improvizácia

Kontaktná improvizácia (Contact improvisation – CI):

Kontaktná improvizácia je komunikácia v tanci, niekedy divoká, inokedy tichá. Je to druh pohybu, ktorý absolútne sprítomňuje tanečníka a ten je potom schopný bezprostredne načúvať telesnej reči svojho a partnerovho tela. Spolu sa potom vydávajú na cestu odovzdávania a prijímania váhy, niekedy doprevádzanej dvíhačkami a lietaním tiel, kde sa partner raz nechá viesť a inokedy zase vedie. Kontaktná improvizácia je návrat do detstva, ako keď sme spontánne v hrách nasledovali energii pohybu a nechali pracovať geometriu našich tiel, pohltení prítomným okamžikom hry. Preto väčšina ľudí, ktorí kedy kontaktnú improvizáciu tancovali, sa k nej opakovane vracajú.

Dielňa:
Táto dielňa je určená všetkým, ktorí kontaktnú improvizáciu už tancovali, ako aj pre ľudí, pre ktorých je pojem CI úplne nový. Čaká náš niekoľko cvičení, v ktorých sa budeme venovať skúmaniu kontaktného tanca a predstavíme si základné princípy odovzdávania a prijímania váhy, či nasledovania a vedenia. Okrem toho sa naučíme niektoré prvky dvíhačiek. Všetky získané zručnosti potom použijeme pri spoločnom improvizačnom tanci.
Pretože CI zahrňuje širokú škálu pohybu od tancovania na nohách cez rolovanie po zemi, prineste si sebou pohodlné oblečenie s dlhými nohavicami. Nepotrebujete si priniesť partnera.

Lektorka:
Žubra Katarína Žubretovská
Tancu sa venuje od mladého veku. Sprvu to boli klasické spoločenské tance (Slovensko, Londýn, Nový Zéland, Bolívia) a neskôr sa pretancovala k modernému tancu a improvizácií a ku kontaktnej improvizácií. U Reny Milgrom v Prahe prešla 3.ročným programom Vedomého Tela, ktorý ju obohatil o znalosti Labanovej analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentals a tiež o skúsenosti s tanečnou terapiou a autentickým pohybom. Svoje tanečné zručnosti si rozširuje v štúdiách Druna, Dancelab, Nuevo a na Fakulte tanca v Prahe a v Body-Mind-Centering výcviku. Tancuje v niekoľkých tanečných skupinách s účasťou na vystúpeniach. Pár krát za rok sa účastní rôznych tanečných a somaticko-pohybových kurzoch a dielňach v zahraničí, či zahraničných festivaloch kontaktnej improvizácie, skadiaľ tiež čerpá podnety pre svoju prácu. V súčasnosti učí kurzy a dielne kontaktnej improvizácie v Čechách a na Slovensku, vedie program ŽivéTelo, sprevádza súkromnými tanečnými lekciami a terapiami, lektoruje u Reny Milgrom v programe Vědomé Tělo v Prahe a spolu s Lerim Veleslavom Švecom sprevádza pohybovo-terapeutickými zážitkovými dielňami Rozvážne Vzťahy. Viac info na https://zivotanec.wixsite.com/zivotanec, www.vedomaskola.sk, www.dancelab.cz

Slovami lektorky:
„V kontaktnej improvizácií chápem tanec ako komunikačný prostriedok dvoch tiel, ktoré sa navzájom počúvajú a čítajú. Ak sú obaja tanečníci prítomní, ucítia, že ich pohyb v tanci vedie akási spoločná energia, ktorá sa vytvorí medzi nimi a strhne ich sebou. Potom, myseľ už len pozoruje, čo sa deje a kde ju telo v improvizácií vedie. Nastáva bezčasovosť.“

Kde: Foajé, Štefániková 16
Kedy: 26.10 o 9:30hod/ priestor je k dispozícií od 9 hod, pre individuálne rozcvičenie, začíname presne v pol:)
Čo so sebou:príjemné teplé oblečenie v ktorom môžte byť aj v kontakte so zemou, hrubé ponožky, podložku
Cena: 4 eurá

Kapacita obmedzená!
Potrebná registrácia na: b.debnarik@gmail.com

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.