Anatómia tela v pohybe

Ďaľšia dielňa v rámci pohybového cyklu vo Foajé bude Anatómia tela v pohybe teda vnímanie jej možností a samotného využitia pre lepší- zdravší život.

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo sa deje v tele pri pohybe? Aký tvar kĺbov určuje jednotlivé pohybové možnosti? Dajú sa nacvičiť pády a je možné padať bezpečne a mäkko? Príďte si zažiť, čo sa stane, keď pri pohybe obrátime naše vedomie dovnútra – do tela.
Naše telo je najlepší nástroj pre skúmanie týchto otázok. Keď sa pohybujeme, napríklad pri bežnej chôdzi, deje sa v tele nespočet synchrónnych akcií.

Na dielni Anatómia tela v pohybe sa zameriame na jednoduché pohybové vzorce, ktoré všetci dennodenne používame. V prvej časti preskúmame a precítime na sebe a v práci s partnermi niektoré pohybové centrá v tele (ramenný pletenec, panva atď.) Budeme sa hýbať a tancovať s vedomím toho, čo sa v nich deje. Skúsime si, ako sa kvalita nášho pohybu zmení, ak sa zameriame na rôzne telesné systémy (kosti, svaly, fascie, koža …).

V druhej časti použijeme získané znalosti v krátkych pohybových frázach, vo vlastnom tanci a v tanci v kontakte s partnerom.
Dielňa bude miestami veľmi pokojná, miestami veľmi energetická, budeme pracovať sami na sebe, vo dvojiciach alebo skupinkách. Táto práca je otvorená každému, žiadne predchádzajúce znalosti nie sú vyžadované.

Cieľ pohybových dielni vo Foajé je viesť účastníka k zdravému pohybu, kde nepôjde o estetiku! Viesť človeka k jeho autentickému radostnému pohybu, aby mohol tancovať svoj život v realite.

Lektorka dielne:
Tereza Sosíková je tanečnica, organizátorka podujatí kontaktné improvizácie, príležitostná performerka a výskumníčka v oblasti tela a jeho spoločenských a ekologických funkcií. Zaujíma ju (meniaca sa) rola telesného vyjadrenia (tanca, dotyku) v spoločnosti. Ako mení kvalitu nášho bytia praxe citlivosti k (nielen) vlastnému telu? Prečo by mal byť vedomý pohyb ďaleko významnejšou súčasťou rozvrhu už na ZŠ? Pohyb a somatické poznanie ju zaujíma aj ako prax autonómie a odolnosti / húževnatosti v dnešnom svete, ktorý je často od tela a pohybu veľmi oddelený. Sebapoznanie ide podľa nej ruka v ruke s väčšou prepojenosťou s ostatnými formami života, vedomím krehkosti a zároveň sily a previazanosti ekosystémov. Fascinuje ju tiež rituálne funkcie tance a príležitostne ju skúma a zažíva pri svojich návštevách kultúr a komunít, kde táto prax existuje.

Pohybové vzdelanie:
Tereza študuje pohyb a kontaktnú improvizáciu s rôznymi učiteľmi (Zita Pavlištová, Nita Little, Ray Chung, Frey Faust, Adrian Russi, Zuna a Milan Kozanka, Sara Shelton Mann a ďalšie)
Je súčasťou pohybovo-výskumnej komunity Axis Syllabus a študuje s rôznymi učiteľmi (hlavne Kira Kirsch, Antoine Ragot, Frey Faust, Francesca Pedulla). Jej prax je ovplyvnená príležitostným štúdiom BMC.
Tereza je tiež dlhoročnou tanečnicou argentínskeho tanga.

Kde: Foajé, Štefániková 16
Kedy: 30.11 o 9:30 hod/ priestor je k dispozícií od 9 hod, pre individuálne rozcvičenie, začíname presne v pol:)
Čo so sebou:príjemné teplé oblečenie v ktorom môžte byť aj v kontakte so zemou, hrubé ponožky, podložku
Cena: 4 eurá

Kapacita obmedzená!
Potrebná registrácia na: b.debnarik@gmail.com


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.