Dokument na kolesách: 17. november očami mladých dokumentaristov

Uvedieme pásmo krátkych študentských filmov z Ateliéru dokumentárnej tvorby na FTF VŠMU, ktoré sa venujú Nežnej revolúcii.

Kolekcia filmov, z ktorých každý spracúva iný revolučný fenomén.

Soňa Nôtová sa vo svojom filme Nežná sústreďuje na úlohu žien v
revolučnom období. Jej film čiastočne presahuje rámec historického
komentáru a dotýka sa i dnešnej situácie.

Peter Fröhlich vo filme Bratislava Nahlas mapuje stav ekologického
myslenia v období revolúcie i dnes, snaží sa aktualizovať ochranárske
posolstvá pre dnešok, skúma, či sa situácia zmenila k lepšiemu a kam
sa stratili ochranárske ideály.

Paula Reiselová vo svojom filme Sračky nevedem na revolúciu nazerá cez
príbeh vzniku knihkupectva Artforum.
Pre ňu je nadobudnutá sloboda predovšetkým slobodou myslenia.

Kristián Babjar vo svojej eseji Mandarínky (správa zo severovýchodu)
zase skúma hodnotu slobody, ktorá sa v
istých spoločenských situáciách môže stať zbytočnou.

Diskusie po projekcii sa zúčastnia autorky a autori filmov, event uvádza a moderuje Matej Sotník z Dokumentu na kolesách.

Vstup: dobrovoľný

www.filmexpanded.com
www.ftf.vsmu.sk

Podujatie sa koná v rámci kooperácie projektu Batyskaf a platformy alternatívnej distribúcie Dokument na kolesách.
Z verejných zdrojov ho podporili Fond na podporu umenia a Dotačný program na podporu kultúry mesta Bratislava Ars Bratislavensis.